Agencija Sport Plus je osnovana 2003. godine.

Cilj nam je da pomognemo mladim talentovanim sportistima da postignu uspeh i da ne zanemare talenat koji imaju.

Imajući u vidu da je za uspeh zaslužan trud, pa tek onda talenat,
za vas organizujemo takmičenja, kampove, turnire, pripreme sportista, kako mladih, tako i onih sa karijerom.

Kontaktirajte nas.

office@sportplusagencija.com